Φρίξου 9, Λάρισα, Λάρισας - Τ.Κ.: 41222

Τηλέφωνο: 6986042793

Υπεύθυνος: ΓΚΟΛΙΑ ΒΙΒΗ

Κατηγορία: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Επισκεψιμότητα: 90299

Ιστοσελίδα: http://www.idiotikeserevnesgolia.gr